Výhody cloudového computingu mohou být ještě významnější pro menší společnosti. Cloud poskytuje snadný přístup ke všem technologickým výhodám, bez nutnosti obávat se obvyklých problémů, jako jsou nasazení, budování, investice, údržba a provoz daných infrastruktur, čímž se malé podniky staví na stejnou úroveň jako jejich větší konkurenti.

Přehled trhu

Cloud computing odstraňuje překážky, s nimiž se malé firmy při použití nových technologií potýkají. Díky nízkým vstupním nákladům, automatickým aktualizacím, rozpočtovatelným nákladům, minimálním nárokům na informační technologie a škálovatelné funkčnosti pomáhá cloud nastavovat rovné podmínky pro malé podniky. Pro malé podniky a start-upy to znamená, že se mohou soustředit na to, co jim jde, a nikoliv na to, jakou technologii koupit.

Malý podnik

Obchodní výzvy

Aby si poskytovatelé cloudových služeb mohli ukrojit z pomyslného koláče výdajů malých podniků na cloudová řešení, musí být schopny pochopit technologické problémy, jimž malé podniky čelí, a pomoci jim tyto problémy vyřešit.
Partner Challenges

Vysoké náklady na technologie, náklady na škálovatelnost a náklady na aktuálnost

Malé podniky potřebují více než jen pár služeb, aby mohli efektivně provozovat své podnikání. Často jim chybí kapitál a zdroje, které omezují jejich schopnost přecházet na kvalitní technologie, jež mohou zvýšit efektivitu napříč odděleními.

Nedostatek IT dovedností a omezení v oblasti lidských zdrojů

Rychlé rozšíření cloudů způsobilo nedostatek dovedností. K uspokojení této rostoucí poptávky potřebují malé podniky najímat kvalifikované cloudové odborníky a / nebo vyškolovat stávajících zaměstnance, aby udrželi krok.

Vysoce náchylné k počítačovým hrozbám

Bez potřebného zabezpečení ukazují klienti celou řadu zranitelných míst svého podnikání, kterých i nezkušený hacker může snadno využít.

Proč Ingram Micro Cloud?

Teď, když se koncoví zákazníci stěhují do cloudu, budou potřebovat pomoc s vývojem cloudové strategie a řízením své vlastní strategie i celého svého prostředí. Při prodeji malým podnikům mohou poskytovatelé služeb spolupracovat s Ingram Micro Cloud, aby získali služby a nakonec předložili nabídky řešení přizpůsobené potřebám koncového zákazníka.

Eliminujte kapitálové výdaje spojené se SaaS.

Eliminujte kapitálové výdaje spojené se SaaS.

  • Poskytněte snadný přístup k rozsáhlé a rostoucí knihovně SaaS, která nabízí automaticky dostupná a škálovatelná řešení

  • Poskytněte infrastrukturu a softwarová řešení, která šetří náklady na IT a vybavení

  • Převeďte pomocí cloudových služeb kapitálové výdaje na provozní výdaje

Zjednodušení smlouvy, poskytování a řízení

Zjednodušení smlouvy, poskytování a řízení

  • Rychlé poskytování stovek cloudových služeb pro zákazníky

  • Efektivně spravujte účty a fakturaci služeb z jednoho portálu

  • Využijte prodejní a technické odborné znalosti společnosti Ingram Micro pro poskytování podpory vašim klientům

Chraňte se před kybernetickými hrozbami

Chraňte se před kybernetickými hrozbami

  • Generujte větší zisky a staňte se přitom vysoce důvěryhodným poradcem pro zabezpečení prostřednictvím našeho systematického přístupu k poskytování služeb kybernetické bezpečnosti

  • Podporujte řešení pro zabezpečení určená pro malé firmy

  • Rychle zajistěte přední světová řešení pro zálohování a obnovu po havárii s důvěrou, rychlostí a snadností