Právní služby jsou transakční povahy, takže dostupnost IT je zásadní. To vyžaduje, aby IT týmy chránily své organizace před neočekávanými hrozbami, jako jsou výpadky napájení, ransomware a další zákeřné útoky, a zároveň podporovaly spolupráci, řízení dokumentů a praktickou správu.

Více právnických firem přesouvá pracovní zátěž z lokální infrastruktury na cloudové služby, včetně IaaS, PaaS a SaaS, s cílem řešení těchto problémů.

Přehled trhu

Advokátní kanceláře se přesouvají do cloudu rychleji než kdy předtím a jako výhody uvádějí pohodlí, cenovou dostupnost a vyšší produktivitu. Americká advokátní komora (ABA) zmiňuje pohodlný přístup jako jeden z nejpřitažlivějších benefitů cloud computingu, po něm následuje 24hodinový přístup a cenová dostupnost. Očekávání klientů ohledně služeb spolupráce, spojených s efektivitou, dostupností a nižšími celkovými náklady, jsou také faktory, které táhnou právní firmy ke cloudu.

legal

Obchodní výzvy

Navzdory nezpochybnitelných výhodám, které cloudové řešení ze své podstaty nabízí, existují jedinečné výzvy, kterým odvětví práva čelí, jež mohou migraci do cloudu bránit.
Leverage industry expertise

Bezpečnost, bezpečnost a větší bezpečnost

Právnické firmy zpracovávají vysoce citlivé, osobní a soukromé klientské, věcné a případové údaje. Uchovávání těchto důležitých dat v bezpečí před kybernetickými útoky, chybami uživatele nebo přírodními katastrofami je nejvyšší priorito. Obavami ohledně zabezpečení dat v cloudu se zabýváme neustále.

Nonstop připojení, dostupnost a spolehlivost zajišťující kontinuitu obchodních procesů (BPC)

Zásadní aplikace musí být k dispozici kdykoliv a kdekoli. Cílem společnosti BPC je průběžně sledovat podnikovou infrastrukturu a provádět preventivní činnosti, aby se zabránilo případným prostojům a minimalizoval se jejich dopadu na podnikání, pokud k nim dojde. Jakékoli cloudové služby, které firma začne využívat, musí do tohoto plánu přesně zapadnout.

Důvěrnost a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů

Důvěrnost je v odvětví práva odvětví nejdůležitější. Právní předpisy o ochraně soukromí a oznamování porušení pravidel se týkají i advokátních kanceláří. Ještě důležitější než samotné právo je nebezpečí vzniku hmotné odpovědnosti za porušení právních předpisů. Advokátní kanceláře vyžadují záruky zajištění důvěrnosti u firemních řešení, která si vyberou, a od obchodníků, kteří je prodávají a zajišťují.

Proč Ingram Micro Cloud?

Aby advokátní kanceláře uspěly v dnešním složitém prostředí, musí zajistit dodržování předpisů, spolupracovat v rámci organizace i mimo ni a bezpečně chránit důvěrnost svých klientů. Ingram Micro Cloud nabízí přístup ke cloudovým službám speciálně přizpůsobeným právnímu sektoru.

Řešení každodenních provozních úkolů

Řešení každodenních provozních úkolů

  • Zajistěte snadný přístup ke cloudovým službám, které řeší každodenní provozní úkoly v jakékoli advokátní kanceláři

  • Nižší počáteční náklady, snadný mobilní přístup a jednoduchá instalace podporují efektivitu celé firmy

  • Zabudované zálohovací a zabezpečovací služby zajišťují bezpečnost citlivých klientských dat

Chraňte své dobré jméno zajištěním zabezpečení

Chraňte své dobré jméno zajištěním zabezpečení

  • Chraňte každodenní provoz pomocí spolehlivých a vysoce dostupných cloudových služeb

  • Získejte přístup k nejdůležitějším cloudovým bezpečnostním službám, technologii šifrování dat a ochraně proti virům

  • Zlepšete celkovou bezpečnost a kontrolu dat a zároveň ulehčete efektivní správu dokumentů a spolupráci s moderními cloudovými službami

Zvyšte produktivitu a zisky

Zvyšte produktivitu a zisky

  • Využijte řadu cloudových řešení určených pro odvětví práva

  • Nižší provozní náklady a zlepšené rozpočtování s předvídatelnými měsíčními výdaji

  • Rozšiřte IT zdroje a zvládněte rostoucí nároky díky robustním, škálovatelným nabídkám služeb SaaS a IaaS