Cloud computing je nezbytný pro velké podniky, které to s reakceschopností, produktivitou, zabezpečením a konkurenceschopností myslí opravdu vážně. Cloud může také pomoci podnikům ušetřit na IT výdajích a využít nejnovější infrastrukturu k získání konkurenční výhody a zrychlení digitální transformace.

Přehled trhu

Velké podniky neustále zvyšují své výdaje na cloudové služby, jako jsou Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) a Software as a Service (SaaS). Klíčové pro získání velkých podniků je věnovat pozornost organizačním možnostem, které usnadňují přechod na cloud a přizpůsobují se potřebám specifických cloudových technologií.

Large Enterprise

Obchodní výzvy

Prodej cloudových služeb do velkých podniků vyžaduje řadu dovedností, důkladné pochopení problémů, jimž podniky čelí a soubor nástrojů schopných úspěšně řešit dané výzvy.
Large Enterprise

Zabezpečení a dodržování předpisů

Zabezpečení a dodržování předpisů jsou naprosto zásadní pro všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost, ale rizika související se zákazníky, obchodními partnery a akcionáři jsou obzvláště významná ve velkých podnicích.

Zvyšte produktivitu a konkurenceschopnost

Podniky se často potýkají se staršími aplikacemi a hardwarem, které snižují produktivitu, limitují spolupráci a efektivitu a omezují konkurenceschopnost v porovnání s pružnějšími organizacemi.

Flexibilita pro účely inovace

Velké podniky jsou stále pod značným tlakem, aby představily další digitální funkce, jako jsou online a mobilní aplikace, samoobslužné nástroje a technologie Internet of Things (IoT).

Proč Ingram Micro Cloud?

Partneři společnosti Ingram Micro Cloud těží z rozsáhlé globální infrastruktury, nekonečného ekosystému a škálovatelné cloudové platformy, což jim umožňuje realizovat digitální transformaci firem svých klientů a svých vlastních.

Posilte podnikovou bezpečnost dodržováním standardů zabezpečení

Posilte podnikovou bezpečnost dodržováním standardů zabezpečení

  • Bojujte proti moderním bezpečnostním hrozbám pomocí výkonných řešení navržených pro velké podniky

  • Zabezpečte a chraňte citlivé údaje svých zákazníků využitím předních zálohovacích řešení na světě

  • Zajistěte dodržování právních a jiných předpisů a chraňte důležité obchodní systémy prostřednictvím přístupu k šifrovaným cloudovým řešením pro každou součást IT zabezpečení

Zrychlení digitální transformace prostřednictvím inovací

Zrychlení digitální transformace prostřednictvím inovací

  • Zrychlete digitální transformaci zákazníků díky přístupu ke stovkám předních cloudových služeb

  • Přesuňte klíčové operace do moderního a výkonného softwaru pro podnikovou produktivitu a infrastrukturních řešení dostupných prostřednictvím Ingram Micro Cloud

  • Zvyšte pružnost podniků, abyste snížili náklady, rizika a nároky na zdroje a přitom nabízeli vyšší výnosy, podporu, spolehlivost a provozní efektivitu

V rámci provisioningu cloudové infrastruktury poskytněte „End-to-End“ automatizaci.

V rámci provisioningu cloudové infrastruktury poskytněte „End-to-End“ automatizaci.

  • Automatizujte správu dodávek služeb „cloud end-to-end“, IaaS, PaaS, IoT a XaaS

  • Zpeněžte a řiďte celý životní cyklus poskytování digitálních služeb – cloud, Internet of Things (IoT), XaaS s požadovanou rychlostí a škálujte skrze Ingram Micro Cloud Premium

  • Využijte platformu pro bezproblémovou integraci poskytovatelů služeb na podporu urychlené digitální inovace a transformace