Cloud computing transformuje podniky poskytováním hostovaných služeb, které nabízejí obrovské výhody v oblasti nákladů, bezplatné životně důležité zdroje a podporují probíhající inovace. Soukromý sektor využívá výhod cloud computingu a ani orgány státní správy nezůstávají pozadu. Státní správa se začala agresivně stěhovat do cloudu ze stejných důvodů jako soukromé společnosti.

Přehled trhu

Digitální transformace je hlavní obchodní prioritou vedoucích IT pracovníků orgánů státní správy. Aby tato transformace probíhala, zvažuje státní správa cloud. Dva nejdůležitější hnací motory použití cloudu ve státní správě je efektivní poskytování služeb a dosažení úspor.

governm

Obchodní výzvy

Jelikož státní správa usiluje o digitální transformaci, čelí tak jedinečným výzvám.
Partner Challenges

Bezpečnost a dodržování předpisů

Bezpečnost dat je pro státní správu velmi důležitá, neboť je povinna chránit důležité údaje a služby občanů. Důvěra orgánů státní správy v bezpečnostní služby dostupné v rámci cloudu v oblastech ochrany, šifrování, izolace a autentizace citlivých dat stále vzrůstá.

Zastaralá technologie

Státní správa čelí výzvám, které přináší zastaralý hardware, přetížení datových center a nedostatečná infrastruktura. Cloud computing, včetně SaaS, PaaS a IaaS, umožňuje orgánům státní správy přijímat nové technologie bez nákladů a požadavků na aktualizaci a nahrazení stávajícího hardwaru a staršího softwaru.

Nedostatečné zdroje

Důchodová vlna a skutečnost, že personální rozpočty jsou stále více omezené, zapříčiňují, že je mnohem obtížnější přilákat vysoce kvalifikované IT talenty v potřebném počtu. Partnerství s cloudovou službou eliminuje tlak na nábor a udržení in-house talentů, je nákladově efektivní a nezatěžuje příliš rozpočet.

Proč Ingram Micro Cloud?

Prodejci s přidanou hodnotou (VAR) a poskytovatelé řízených služeb (MSP) jsou schopni poskytnout podporu IT oddělením orgánů státní správy, protože představují své iniciativy otevřeněji, citlivěji, aktuálněji a bezpečněji. S řešeními společnosti Ingram Micro Cloud mohou být VAR a MSP katalyzátorem realizace těchto iniciativ.

Chraňte se před kybernetickými hrozbami

Chraňte se před kybernetickými hrozbami

  • Podporujte zásadní operace s přístupem k předním světovým bezpečnostním službám

  • Zvyšte zisky společnosti a současně zajistěte důležitá řešení zálohování a šifrování dat

  • Staňte se vysoce důvěryhodným bezpečnostním poradcem, se kterým budou moci vaši zákazníci z řad orgánů státní správy počítat pro všechny své potřeby v cloudových technologiích

Snadný přechod do cloudu

Snadný přechod do cloudu

  • Rychlé poskytování stovek cloudových služeb navržených tak, aby splňovaly požadavky státní správy

  • Zrychlení transformace zákazníků prostřednictvím rychlého provisioningu; žádné aktualizace a méně IT zdrojů

  • Poskytnutí technického know-how a podpora migrace pro usnadnění přechodu státní správy do cloudu

Eliminujte kapitálové výdaje s SaaS, IaaS a PaaS

Eliminujte kapitálové výdaje s SaaS, IaaS a PaaS

  • Transformujte IT projekty z nepružných kapitálových výdajů do flexibilních a cenově dostupných provozních nákladů

  • Snižte náklady na IT vlastnictví konsolidací využití serverů pomocí cloudu a virtualizace

  • Zvyšte provozní efektivitu díky IT konsolidaci při snížení nákladů na hardware a spotřebu energie