S kombinovaným ročním tempem růstu nad 18 % se předpokládá, že globální trh „platforem jako služba“ (PaaS) dosáhne do roku 2020 7,5 miliardy dolarů. Je to rostoucí, lukrativní trh, který těží z poskytovatelů služeb, VAR a telekomunikací, protože pokračuje v jejich digitální transformaci.

Definování PaaS

PaaS je kategorie cloud computingu, která poskytuje komplexní výpočetní prostředí včetně hardwaru, operačního systému, databáze a dalšího nezbytného softwaru pro provádění aplikací. Může zahrnovat i kompletní vývojové prostředí.

Společnost PaaS umožňuje zákazníkovi pronajmout virtualizované servery a přidružené služby, které se používají ke spouštění jejich stávajících aplikací, nebo k navrhování, vývoji, testování, nasazení a hostování nových aplikací, zatímco se platí pouze za skutečnou spotřebu.

paas

Výhody PaaS

Prodejci s přidanou hodnotou (VAR) a poskytovatelé spravovaných služeb (MSP) mohou začít využívat nabídky PaaS prostřednictvím vztahů, které Ingram Micro Cloud vybudoval s předními poskytovateli služeb PaaS.

Inovujte rychleji za současné finanční úspory

Inovujte rychleji za současné finanční úspory

  • Zjednodušte, automatizujte a redukujte nákladné kroky pro zprovoznění báze pro vaši aplikaci

  • Vytvářejte, nasazujte, kopírujte a spravujte svou aplikaci rychleji

  • Snižte náklady na serverová úložiště a provoz serverů, síťový provoz, údržbu a personál podpory pro koncové uživatele

Zjednodušte provoz a správu

Zjednodušte provoz a správu

  • Minimalizujte provozní náročnost využitím platforem na bázi cloudu pro automatizaci a sjednocení procesů se snadnou integrací prostřednictvím API

  • Poskytněte jednotnější a předvídatelné prostředí OS/middleware tím, že poskytovatelům služeb umožníte je automatizovat a kontrolovat

  • Zjednodušte správu aplikací za současného zachování kompletní kontroly nad nimi a eliminace související údržby infrastruktury

Zlepšete technologie a nabídky

Zlepšete technologie a nabídky

  • Získejte nejnovější technologie s rychlejším načítáním stránek a vyšší provozní spolehlivostí v kombinaci s vylepšeným uživatelským rozhraním a zážitkem

  • Nabízejte široké spektrum aplikací a budujte ojedinělá řešení využitím celé řady možností pro specializované trhy, nabízených poskytovateli služeb PaaS

  • Zjednodušte a vylepšete dojem koncových zákazníků tím, že jim umožníte bezproblémově a snadno sdílet data mezi jednotlivými řešeními