Infrastruktura jako služba (IaaS) roste rychleji než jakýkoli jiný segment trhu cloudových služeb, který překonává jak SaaS, tak PaaS, přičemž Gartner předpovídá, že růst bude pokračovat nejméně dalších 5 let. Do roku 2020 by celosvětové příjmy IaaS měly překročit 72 miliard dolarů.

Definování IaaS

Infrastruktura jako služba (IaaS) je forma cloud computingu, která poskytuje virtualizované výpočetní zdroje přes internet.

Jako součást modelu IaaS poskytují poskytovatelé cloudu infrastrukturní komponenty, které se tradičně nacházejí v areálu datového centra, včetně serverů, hardwaru pro ukládání dat, síťového hardwaru a virtualizační vrstvy, což uživatelům umožňuje rychle reagovat na poptávku.

iaas

Výhody IaaS

IaaS představuje příležitosti pro prodejce s přidanou hodnotou (VAR), nezávislé dodavatele softwaru (ISV) a poskytovatele spravovaných služeb (MSP). Ingram Micro Cloud pomáhá partnerům zpeněžit IaaS a přináší výhody svým zákazníkům.

Úspora času a efektivita výdajů

Úspora času a efektivita výdajů

  • Vyhněte se časové a finanční náročnosti nákupu, správy a podpory vlastní infrastruktury a současně nabízejte nepřerušovaný přístup k datům a nejpokročilejší aplikace a technologie

  • Nakupujte IaaS na bázi využití se škálovatelností na bázi růstu, snižování počtu zaměstnanců či sezónních změn

  • Výrazně zlepšete úrovně služeb pro koncové zákazníky vyloučením čekacích dob na doručení hardware, komponent či lokální podpory, přičemž se o klíčovou infrastrukturu stále stará tým odborníků

Zlepšená ochrana a spolehlivost

Zlepšená ochrana a spolehlivost

  • Jelikož poskytovatelé IaaS zaručují uplatnění těch nejpřísnějších požadavků na zabezpečení, zajistěte koncovým uživatelům, že jsou jejich infrastruktury a data chráněny před potenciálními úniky

  • Slučujte infrastrukturu pro záchranu dat po haváriích za současného snížení nákladů a zvýšení manažovatelnosti

  • Poskytujte koncovým uživatelům vyšší spolehlivost bez jakýchkoliv přerušení, neboť IaaS může běžet i v případě, že dojde k výpadku serveru

Schopnost expandovat a odlišovat se

Schopnost expandovat a odlišovat se

  • Prosazujte předintegrované možnosti včetně Azure, AWS a dalších, nebo integrujte svá vlastní IaaS řešení

  • Věnujte svůj čas a prostředky na rozvoj podnikání, nikoliv na IT infrastrukturu a podporu a snadno budujte IT infrastrukturu v nových regionech

  • Odlište své podnikání od ostatních, expandujte na nové trhy a navyšujte příjmy tím, že ve svých nabídkách uplatníte spolehlivé IaaS platformy