Prodejci s přidanou hodnotou (VAR) se u zákazníků setkávají se zvýšenou poptávkou po cloudových službách. Ačkoli mnoho VAR již prodává omezený počet cloudových služeb, nepodařilo se jim zatím prosadit se mezi klíčové hráče na cloudovém trhu. Nastal čas vstoupit na trh s cloudovými řešeními za účelem zajištění pravidelných příjmů a eliminaci propadů v příjmech.

Společné výzvy partnerů

Jaké jsou obavy VAR a některé z výzev, kterým čelí při přechodu na cloudové služby/model pravidelného příjmu?
Common Partner Challenges

Přerušený tok příjmů a model kompenzace prodeje

Při přechodu od produktů s trvalou licencí na cloudová řešení typu „as-a-service“ mohou příjmy projít radikální změnou. Spíše než jednotlivé větší transakce zahrnuje příjmový tok měsíční opakující se výnosy (MRR).

Menší transakční objemy jsou příliš nákladné

V modelu MRR je jednoduše více transakcí. Spíše než jediná prodejní transakce se provádí měsíční fakturace a inkaso. U mnoha firem má navýšení objemu negativní dopad na návratnost investic v modelu založeném na předplatném.

Nedostatek technických znalostí a dovedností

VAR se obávají o čas a investice potřebné k udržení technických znalostí a dovedností týkajících se nových cloudových řešení, které jsou nezbytné k plné podpoře prodejního procesu.

Proč Ingram Micro Cloud?

Volbou správného distribučního partnera mohou VAR zajistit úspěšný přechod svého podniky do cloudu a stát se jediným zdrojem pro technologické potřeby jejich zákazníků.

VAR mohou prohloubit vztahy se zákazníky a nabízet služby „end-to-end“ podpory s cílem stát se důvěryhodným obchodním poradcem. Se zjednodušenou a automatizovanou fakturací mohou prodejci profitovat bez zvýšení režijních nákladů. Přístup k osvědčenému marketingu v oblasti cloudu a taktiky prodeje se budou pevně držet cesty k digitální transformaci.

Získejte přístup k nekonečnému ekosystému předních produktů

Získejte přístup k nekonečnému ekosystému předních produktů

  • Nabídněte špičkové cloudové služby bez velkých investičních nákladů spojených s budováním a údržbou vlastní infrastruktury

  • Získejte přístup k více než 200 cloudovým službám, jako např. Anything as a Service (XaaS) prostřednictvím technologie APS, včetně SaaS, IaaS, HwaaS, Your Core Services a IoT

  • Nabídněte „end-to-end“ zákaznické služby s efektivním provisioningem, fakturací, servisem a podporou

Využijte výkonnou end-to-end komerční platformu

Využijte výkonnou end-to-end komerční platformu

  • Posilte svou přítomnost v cloudovém kanálu představením nové obchodní platformy, která bude v čase růst, aby byla zajištěna neklesající úroveň tržeb

  • Škálujte rychle se zjednodušenou fakturací, aniž by vznikly další režijní náklady

  • Zvyšte hodnotu firmy zvýšením ziskovosti a překonáním tradičních hranic prodeje, abyste dosáhli na nové zákaznické segmenty

Získejte znalosti o vstupu na trh a podpůrné služby

Získejte znalosti o vstupu na trh a podpůrné služby

  • Zrychlete svou strategii vstupu na trh s komplexními programy přizpůsobenými pro zahájení vašeho prodeje a podporu úspěchu

  • Prostřednictvím rozsáhlých vzdělávacích programů a nástrojů rychle zprovozněte přímé a nepřímé kanály

  • Zlepšete retenci zákazníků a jejich hodnotu v rámci celé doby trvání vašeho obchodního vztahu prostřednictvím navyšovacího prodeje (up-sell) / křížového prodeje (cross-sell) a správné praxe

Chris Dunning

„Díky našemu partnerství s Ingram Micro Cloud jsme byli schopni navýšit tržby a naši zákazníci získali přístup ke všem novým technologiím a výhodám, které přinášejí. Jsou výjimeční v tom, jak dokáží myslet dopředu; vystavěli svůj byznys kolem cloudu.“

Chris Dunning, CEO, TechQuarters