Celkové výdaje na řízené služby by podle očekávání měly do roku 2021 vzrůst o téměř 11 %, což je podpořeno urychleným zaváděním cloudových služeb. Zatímco růst slibuje nové příležitosti pro poskytovatele spravovaných služeb (MSP), narůstá a zesiluje také hospodářská soutěž v odvětví řízených služeb, takže je méně příležitostí k získání nových zákazníků.

Společné výzvy partnerů

Jaké jsou problémy, s nimiž se dnes MSP potýkají? Jaké existují u těchto výzev příležitosti a jak je mohou MSP nejlépe využít?
challenges

Obtížnost při zavádění nových služeb v důsledku rychle se měnících technologií

Dokonce i MSP, kteří jsou ponořeni do technologie, se při zavádění doplňkových cloudových služeb do svých existujících služeb potýkají s potížemi. Vyhodnocování prodejců, vyjednávání smluv a úkoly v oblasti provisioningu a fakturace spotřebovávají drahé omezené zdroje.

Méně nových příležitostí a odlišení se od konkurence

Z důvodu menších příležitostí získat nové zákazníky se MSP musí zaměřit na maximalizaci příjmů od stávajících zákazníků. MSP navíc čelí rostoucí konkurenci ostatních poskytovatelů nabízejících stejný soubor služeb.

Nedostatek marketingových dovedností a stálé problémy se školením obchodníků

MSP často zmiňují problémy s marketingem svých organizací a služeb. Kromě toho může být hledání a školení (nebo rekvalifikace) personálu pro prodej neznámých produktů náročné a vyčerpávající.

Proč Ingram Micro Cloud?

Rozšiřte nabídku a zvyšte obchodní hodnotu

Rozšiřte nabídku a zvyšte obchodní hodnotu

  • Najděte správného distribučního partnera, který úspěšně poroste a rozšíří své podnikání dále do cloudu a stane se jediným zdrojem pro uspokojení potřeb svých zákazníků

  • Spojte své vlastní řízené služby s doplňkovými cloudovými službami

  • Posilte vztahy se zákazníky s cílem nabídnout služby „end-to-end“ podpory s cílem stát se důvěryhodným obchodním poradcem

Posilte svou přítomnost v daném kanálu představením nové obchodní platformy

Posilte svou přítomnost v daném kanálu představením nové obchodní platformy

  • Platforma Ingram Micro Cloud umožňuje MSP prodávat jejich cloudový software společně s řízenými nebo profesionálními službami a doplňkovými řešeními z rozsáhlého portfolia

  • Díky zjednodušené a automatizované fakturaci mohou MSP škálovat ziskovost bez zvýšení režijních nákladů

  • Přístup k osvědčené taktice cloudového marketingu a prodeje je udržuje na nastoupené cestě k digitální transformaci

Specializujte se, vytvořte si nezaměnitelnou identitu a vyhledejte správného partnera

Specializujte se, vytvořte si nezaměnitelnou identitu a vyhledejte správného partnera

  • Zaměřte se na konkrétní silné stránky, ať už vertikálně nebo horizontálně
  • Vytvořte nezaměnitelnou identitu vámi poskytovaných služeb s odůvodněním, proč jsou tak skvělé
  • Navažte partnerství s dalšími MSP, kteří poskytují služby
  • Odlište jejich nabídku od konkurence a buďte úspěšnější na cílovém trhu
Jim Gery

„Technologická platforma společnosti Ingram Micro Cloud byla z mnoha platforem, které jsme prozkoumali, ve všech ohledech jasným lídrem. Tato skutečnost, společně s jejich hlubokými odbornými znalostmi a schopnostmi, která nám pomohla nasměrovat se na trh cloudových služeb, byla jasným důvodem pro toto zásadní partnerství. Byli jsme schopni rychle nasadit a využívat všechny jejich funkce a i přesto snadno přizpůsobit a konfigurovat prvky jedinečné pro specifické požadavky CDW.“

Jim Gery, viceprezident společnosti Technology Solutions Delivery & Planning, CDW