Za globalni trg vsega kot storitev (XaaS) se pričakuje, da bo skupna letna stopnja rasti 38,22 % do leta 2020. XaaS ponuja prednosti podjetjem v vsaki panogi, ki želijo koristiti povezane digitalne tehnologije za zagotavljanje (ali porabo)  neskončne množice izdelkov, storitev in izkušenj.

Definiranje vsega kot storitve

Model vsega kot storitev (XaaS) je bistvo računalništva v oblaku. Nanaša se na rastoče število storitev in pripomočkov, ki so na voljo prek oblaka, in zmožnosti združevanja tega v eno samo virtualno storitev.

xaas

Prednosti vsega kot storitev

Model XaaS vam kot ponudniku storitev, prodajalcu z dodano vrednostjo ali neodvisnemu dobavitelju programske opreme predstavlja skoraj neomejeno priložnost, da sprejmete in monetizirate nove tokove prihodkov, povežete programsko opremo kot storitev, infrastrukturo kot storitev, strojno opremo kot storitev, jedrne storitve in internet stvari v eno samo ponudbo. Ingram Micro Cloud vse to povezuje in poenostavlja

managed services

Upravljane storitve

Organizacije lahko z upravljanimi storitvami v celoti prenesejo odgovornosti in delovanje IT-storitev zunanjemu izvajalcu ter tako izboljšajo poslovanje in znižajo stroške.

 

  • Začnite prodajati vodilne izdelke v kategoriji brez vstopnega stroška ali katerih koli drugih stroškov

  • Odpravite čas za namestitev in konfiguracijo, da boste storitve uvedli hitreje in hitreje imeli dobiček od prednosti programske opreme kot storitve

  • Ponudite brezplačen preizkus za potrditev koncepta in fazo odkrivanja, da dokažete prednosti programske opreme kot storitve

HWaaS

Strojna oprema kot storitev

Izkoristite celovito platformo za poslovanje ter prodajajte svoje naprave in strojno opremo kot storitev. V modelu strojne opreme kot storitve (HWaas) ponudniki upravljanih storitev dajejo svojo strojno opremo v zakup ter zagotavljajo njeno vzdrževanje in nadziranje.

 

  • Izkoristite celovito platformo za poslovanje ter prodajajte svoje naprave in strojno opremo kot storitev

  • Povežite strojno opremo kot storitev in upravljane storitve, končnemu uporabniku pa izstavite samo en račun za celotno rešitev

  • Omogočite bolj predvidljivo porabo za partnerje in končne uporabnike

IaaS

Internet stvari kot storitev

Internet stvari (IoT) je rastoče omrežje povezanih naprav, aplikacij in tehnologij, ki v ekosistemih partnerjev omogočajo izmenjavo in združevanje podatkov ter zagotavljanje storitev.

 

  • Investicije podjetij v internet stvari bodo z 215 milijard dolarjev v letu 2015 narasle na 832 milijard dolarjev v letu 2020, poraba strank za rešitve interneta stvari pa bodo z 72 milijard dolarjev narasle na 236 milijard dolarjev *

  • Monetizirajte naročniško rešitev interneta stvari za naprave, senzorje, aplikacije in storitve

  • Konsolidirajte in dostopajte do ažurnih podatkov, da boste prepoznali trende, ustvarjali nove tokove prihodkov in sprejemali boljše poslovne odločitve

Vir: »IDC’s Worldwide Internet of Things Taxonomy, 2015« in »Worldwide Internet of Things Forecast, 2015-2020«, IDC, maj 2015