Zalety chmury mogą znaczyć jeszcze więcej dla małych firm niż dla większych przedsiębiorstw. Chmura oferuje łatwy dostęp do wszekich korzyści technologii bez konieczności rozwiązywania typowych problemów, takich jak wdrożenie, budowa, inwestycja, utrzymanie i obsługa potrzebnej infrastruktury, wyrównując szanse małych firm w stosunku do ich większych odpowiedników.

Informacje ogólne na temat rynku

Chmura eliminuje barierę, która uniemożliwia małym firmom próby korzystania z nowych technologii. Dzięki niskim kosztom wejścia, automatycznym aktualizacjom, wydatkom mieszczącym się w budżecie, minimalnym obciążeniu infrastruktury IT oraz skalowalnej funkcjonalności, chmura pomaga wyrównać pozycję małych firm. Dla małych firm i start-upów oznacza to możliwość skupienia się na tym jakie korzyści może przynieść im wprowadzenie danej technologii, zamiast zastanawiać się jak ją kupić.

Small Business

Wyzwania biznesowe

Aby pozyskać ich część wydatków na usługi w chmurze, dostawcy tych usług muszą być przygotowani na zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu problemów technologicznych, które napotykają małe przedsiębiorstwa.
Partner Challenges

Wysokie koszty technologii, koszty odzwierciedlające skalę i koszt aktualizacji

Małe firmy muszą korzystać z większej ilości usług, aby prowadzić swoją działalność w sposób efektywny. Często brakuje im kapitału i zasobów, co ogranicza ich możliwości dostępu do wysokiej jakości technologii mogących zwiększyć wydajność poszczególnych działów.

Brak odpowiednich umiejętności z dziedzinie IT oraz ograniczenia zasobów ludzkich

Szybki rozwój usług w chmurze stworzył popyt na nowe umiejętności Aby sprostać tym rosnącym potrzebom, małe firmy muszą zatrudniać wykwalifikowanych profesjonalistów w dziedzinie usług w chmurze lub szkolić własnych pracowników, aby dotrzymać tempa.

Podatność na cyberataki

Bez odpowiednich zabezpieczeń, klienci byliby narażeni na bardzo niebezpieczne okoliczności, które mogłyby zostać w łatwy sposób wykorzystane nawet przez niedoświadczonych hakerów.

Dlaczego Ingram Micro Cloud?

Zatem gdy klienci końcowi przechodzą w chmurę, potrzebują oni wsparcia przy opracowywaniu strategii korzystania z chmury, realizacji tej strategii i zarządzaniu ich całym środowiskiem już po przejściu w chmurę. Prowadząc sprzedaż dla małych firm, dostawcy usług mogą współpracować z Ingram Micro Cloud, aby pozyskać usługi i ostatecznie dostarczyć oferty na rozwiązania skrojone na potrzeby ich końcowych klientów.

Eliminacja nakładów inwestycyjnych dzięki rozwiązaniom SaaS

Eliminacja nakładów inwestycyjnych dzięki rozwiązaniom SaaS

  • Zapewnij łatwy dostęp do szerokiej i rozwijającej się biblioteki SaaS, oferującej opłacalne i skalowalne rozwiązania z możliwością automatycznej aktualizacji

  • Udostępniaj infrastrukturę i oprogramowanie w systemie pay-as-you-go, gwarantując oszczędność kosztów IT i wyposażenia

  • Zmień wydatki kapitałowe na wydatki operacyjne dzięki usługom w chmurze

Sprawniejsze zawieranie kontraktów, świadczenie usług i zarządzanie

Sprawniejsze zawieranie kontraktów, świadczenie usług i zarządzanie

  • Szybkie dostarczanie klientom setek usług w chmurze

  • Zarządzaj w sposób efektywny rozliczaniem i fakturowaniem usług za pomocą jednego portalu

  • Wykorzystaj doświadczenie firmy Ingram Micro w zakresie sprzedaży i techniki, aby zapewnić wsparcie swoim klientom

Ochrona przed cyberzagrożeniami

Ochrona przed cyberzagrożeniami

  • Zwiększ zyski stając się jednocześnie zaufanym doradcą w dziedzinie bezpieczeństwa wykorzystując nasze systematyczne podejście do świadczenia usług w zakresie cyberbezpieczeństwa

  • Promuj rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa stworzone dla małych firm

  • Umożliwiaj szybkie korzystanie z najlepszych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze, gwarantujących pewność, szybkość i łatwość obsługi