Usługi prawne są z natury transakcjami, a więc dostępność narzędzi IT jest kluczowa. Wymaga to od zespołów IT zapewnienia ochrony ich organizacji na wypadek nieprzewidzianych zagrożeń, takich jak przerwy w zasilaniu, aplikacje typu ransomware oraz inne szkodliwe ataki, bez rezygnacji z wspierania współpracy, kontroli dokumentów i praktyki zarządzania.

Informacje ogólne na temat rynku

Firmy prawnicze przechodzą w chmurę szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, wymieniając korzyści takie jak wygoda, opłacalność i większa produktywność. Amerykańska Izba Adwokacka (ABA) wymienia dogodny dostęp jako jedną z kluczowych przesłanek do korzystania z chmury, a w dalszej kolejności wskazuje na ciągłą dostępność oraz opłacalność. Oczekiwania klientów w zakresie usług opartych na współpracy, wraz z wydajnością, dostępnością oraz niższymi kosztami ogólnymi to kolejne czynniki napędzające migrację firm prawniczych do usług w chmurze.

legal

Wyzwania biznesowe

Pomimo oczywistych korzyści związanych z korzystaniem z chmury, klienci z branży usług prawnych stają przed koniecznością sprostania szczególnym kwestiom, które mogą powodować opór przed migracją w chmurę.
Leverage industry expertise

Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo

Firmy prawnicze obsługują wysoce wrażliwe dane osobowe i prywatne dotyczące klientów oraz prowadzonych spraw. Utrzymanie bezpieczeństwa tych cennych danych na wypadek cyberataków, błędu użytkownika lub katastrofy naturalnej to najwyższy priorytet, a my zajmujemy się problemami bezpieczeństwa danych w chmurze.

Stała łączność, dostępność i niezawodność zapewniająca ciągłość procesów biznesowych (BPC)

Aplikacje krytyczne muszą być dostępne w dowolnym miejscu i czasie. BPC ma na celu ciągłe monitorowanie infrastruktury biznesowej i podejmowanie działań prewencyjnych w celu wyeliminowania potencjalnej niedostępności i minimalizacji jej wpływu na działalność biznesową. Wszelkie usługi w chmurze realizowane przez firmę muszą dokładnie wpisywać się w ten schemat.

Zachowanie poufności i zgodność z przepisami o ochronie danych

Zachowanie poufności to kwestia kluczowa w branży usług prawnych, a firmy prawnicze obowiązują przepisy w zakresie ochrony i zgłaszania naruszeń danych osobowych. Możliwe jednak, że ważniejsza od zapisów ustawowych jest zdolność do ponoszenia zwiększonej odpowiedzialności w przypadku naruszenia danych. Firmy prawnicze wymagają gwarancji zachowania poufności przez wykorzystywane przez nich rozwiązania biznesowe oraz ich dostawców.

Dlaczego Ingram Micro Cloud?

Firmy prawnicze muszą przestrzegać norm, współpracować w ramach swojej organizacji i poza nią oraz chronić poufne dane swoich klientów, aby osiągnąć sukces w dzisiejszym złożonym otoczeniu. Ingram Micro Cloud oferuje dostęp do usług w chmurze dostosowanych do potrzeb sektora usług prawnych.

Leverage industry expertise

Możliwość skupienia się na codziennych zadaniach operacyjnych

  • Łatwy dostęp do usług w chmurze służących do realizacji codziennych zadań operacyjnych w każdej firmie prawniczej

  • Niższe koszty początkowe, łatwy dostęp mobilny i prosta konfiguracja zwiększają efektywność firmy

  • Wbudowane usługi tworzenia kopii zapasowych i zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo wrażliwych danych klienta

Leverage industry expertise

Dbaj o reputację poprzez zapewnienie bezpieczeństwa

  • Ochrona codziennych operacji za pomocą niezawodnych usług w chmurze o wysokiej dostępności

  • Zyskaj dostęp do najlepszych usług bezpieczeństwa w chmurze, technologii szyfrowania danych i ochrony antywirusowej

  • Zwiększ ogólne bezpieczeństwo i kontrolę danych umożliwiając jednocześnie wydajne zarządzanie dokumentami i korzystanie z ofert nowoczesnych usług w chmurze

Leverage industry expertise

Zwiększaj wydajność i zysk

  • Wykorzystaj szereg rozwiązań chmurowych przeznaczonych dla branży usług prawnych

  • Obniż koszty operacyjne i usprawnij tworzenie budżetu dzięki przewidywalnym miesięcznym wydatkom

  • Poszerz zasoby IT i rozwiązuj narastające problemy za pomocą solidnych i skalowalnych ofert w zakresie usług SaaS oraz IaaS