Przetwarzanie w chmurze jest kluczowe dla dużych firm, które poważnie traktują kwestie elastyczności, produktywności, bezpieczeństwa i konkurencyjności. Chmura może także pomóc ograniczyć koszty infrastruktury IT i czerpać korzyści z najnowszych rozwiązań w tym zakresie, umożliwiając zyskanie przewagi konkurencyjnej i napędzając transformację cyfrową.

Informacje ogólne na temat rynku

Przedsiębiorstwa nadal zwiększają wydatki na usługi w chmurze, w tym aplikacje typu PaaS (Platforma jako usługa), IaaS (Infrastruktura jako usługa) oraz SaaS (Oprogramowanie jako usługa). Kluczowym czynnikiem warunkującym pozyskanie dużego przedsiębiorstwa jest zwracanie uwagi na możliwości organizacyjne ułatwiające wdrożenie chmury oraz dopasowanie potrzeb do określonych technologii chmurowych mogących je spełniać.

Duże przedsiębiorstwa

Wyzwania biznesowe

Sprzedaż usług w chmurze dużym przedsiębiorstwom wymaga znacznych umiejętności, dobrego zrozumienia wyzwań z jakimi muszą sobie radzić te firmy oraz posiadania narzędzi umożliwiających skuteczne radzenie sobie z tymi wyzwaniami.
Large Enterprise

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności

Bezpieczeństwo i zgodność to kluczowe kwestie dla firm, bez względu na wielkość. Stawka jest jednak największa w dużych organizacjach, które muszą zaspokoić klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy.<br />

Zwiększaj wydajność i konkurencyjność

Przedsiębiorstwa często wykorzystują przestarzałe aplikacje i sprzęt, które utrudniają zwiększanie produktywności i wydajności, uniemożliwiają współpracę i ograniczają możliwości konkurowania z prężniej działającymi organizacjami.

Elastyczność w zakresie innowacji

Duże przedsiębiorstwa pozostają pod silną presją poszerzania potencjału w zakresie rozwiązań cyfrowych, takich jak aplikacje online i mobilne oraz narzędzia do samodzielnej obsługi, a także technologie Internetu rzeczy (IoT).

Dlaczego Ingram Micro Cloud?

Partnerzy Ingram Micro Cloud czerpią korzyści z potężnej globalnej infrastruktury, nieograniczonego ekosystemu i skalowalnej platformy usług w chmurze — umożliwiając napędzanie transformacji cyfrowej zarówno w danej organizacji oraz po stronie jej klienta.

Wzmacniaj bezpieczeństwo przedsiębiorstwa dzięki standardom zgodności w zakresie bezpieczeństwa

Wzmacniaj bezpieczeństwo przedsiębiorstwa dzięki standardom zgodności w zakresie bezpieczeństwa

  • Zabezpiecz się na wypadek aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa za pomocą wydajnych rozwiązań stworzonych specjalnie dla dużych przedsiębiorstw

  • Zabezpieczaj i chroń wrażliwe dane swoich klientów umożliwiając dostęp do najlepszych na świecie rozwiązań pozwalających na tworzenie kopii zapasowych

  • Zapewnij zgodność z wymogami przepisów prawnych, chroniąc krytyczne systemy biznesowe poprzez dostęp do szyfrowanych usług w chmurze dla każdego składnika bezpieczeństwa informatycznego

Przyśpiesz transformację cyfrową poprzez innowację

Przyśpiesz transformację cyfrową poprzez innowację

  • Przyśpieszaj transformację cyfrową klientów dzięki dostępowi do setek najlepszych usług w chmurze

  • Przenieś kluczowe operacje do nowoczesnego, oferującego szerokie możliwości oprogramowania zwiększającego wydajność biznesową i realizuj je z wykorzystaniem rozwiązań w zakresie infrastruktury dostępnych poprzez Ingram Micro Cloud

  • Zwiększ sprawność biznesową, aby ograniczyć koszty, ryzyko i zakres wymaganych zasobów, zapewniając jednocześnie większy zysk, wsparcie, niezawodność i wydajność operacyjną

Zapewnij pełną automatyzację oferowanej infrastruktury chmurowej

Zapewnij pełną automatyzację oferowanej infrastruktury chmurowej

  • Zautomatyzuj zarządzanie dostarczaniem kompleksowych usług w chmurze, a także IaaS, PassS, IoT oraz XaaS

  • Zarabiaj i zarządzaj całym cyklem dostawy usług cyfrowych — chmury, Internetu rzeczy (IoT), XaaS w sposób szybki i skalowalny dzięki Ingram Micro Cloud Premium

  • Wykorzystuj platformę do płynnej integracji rozwiązań oferowanych przez dostawców usług, aby wspomagać przyśpieszenie wprowadzania innowacji i transformacji cyfrowej