Technologia chmury rozwija się wśród organizacji z branży ochrony zdrowia na całym świecie. Firmy z branży ochrony zdrowia poznały już potencjał chmury, dzięki której mogą teraz stać się bardziej elastyczne, zdolne do współpracy i skupione na kliencie, a także oferować pacjentom wysokiej jakości usługi.

Informacje ogólne na temat rynku

Organizacje służby zdrowia, bez względu na wielkość, widzą potrzebę modernizacji swojej infrastruktury IT, aby przyciągać i utrzymać pacjentów, zapewniać terminowe informacje w placówce medycznej, a zarazem spełniać wymogi prawne i zachować zgodność z najlepszymi praktykami operacyjnymi.

healthcare

Wyzwania biznesowe

W ramach modernizacji organizacje służby ochrony zdrowia napotykają szereg wyzwań, z których wielu można sprostać wykorzystując usługi w chmurze.
Partner Challenges

Duża ilość danych wymaga dużej pamięci

Organizacje z branży ochrony zdrowia gromadzą ogromne ilości danych. W związku z tym, muszą one stale zwiększać swoje możliwości w zakresie przechowywania danych, zapewniając jednocześnie szybki dostęp do tych danych, zarówno na miejscu jak i w sposób zdalny.

Opieka zdrowotna oparta na wartościach wymaga lepszej analizy danych

Organizacje służby zdrowia stale poszukują sposobów zwiększania zadowolenia pacjenta, zapewniając jednocześnie rzetelną i efektywną opiekę zdrowotną. Opieka zdrowotna oparta na wartościach w większym stopniu wymaga podejmowania decyzji w oparciu o dane, co wiąże się z koniecznością stosowania wydajniejszych systemów do analizy i magazynowania danych pacjentów.

Zachowanie zgodności wymaga ściślejszych kontroli

Zachowanie zgodności z rozporządzeniami HIPAA oraz HITECH to kolejna istotna kwestia dla placówek ochrony zdrowia. Aby zapewnić zgodność, organizacje służby zdrowia muszą ustanawiać i wdrażać procedury tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych.

Dlaczego Ingram Micro Cloud?

Wyzwania związane z tworzeniem infrastruktury IT w służbie zdrowia dają dostawcom usług wyjątkowe możliwości, a dzięki Ingram Micro Cloud sprzedaż i dostarczanie usług w chmurze staje się prostsze.

Modernizacja IT

Modernizacja IT

  • Wspieraj modernizację organizacji i przejście na model infrastruktury IT umożliwiający analizę dużych ilości danych

  • Promuj i ułatwiaj współpracę za pomocą bezpiecznych usług udostępniania danych w chmurze

  • Dostarczaj usługi w chmurze, które dają możliwość magazynowanie maksymalnej ilości danych za najniższą cenę

Wykorzystanie możliwości rozwoju

Wykorzystanie możliwości rozwoju

  • Dostarczaj usługi współpracy, magazynowania i analizy oraz rozwiązania potrzebne, aby sprostać wyzwaniom, które napotykają dostawcy rozwijający swoją działalność

  • Rozwiązuj narastające problemy za pomocą solidnych i skalowalnych ofert w zakresie usług SaaS oraz IaaS

  • Zarabiaj na narzędziach business intelligence oraz analizy zapewniających istotne dane umożliwiające poprawę jakości opieki nad pacjentem

Korzystanie z wiedzy branżowej

Korzystanie z wiedzy branżowej

  • Zdobywaj wiedzę branżową i poszerzaj możliwości korzystając z wykwalikowanego wsparcia naszego zespołu

  • Wykorzystuj możliwości dysponując dostępem do bardziej wszechstronnych rozwiązań w zakresie IT dla służby zdrowia w porównaniu do innych dystrybutorów

  • Dostarczaj usługi bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w chmurze na światowym poziomie, zapewniając zachowanie zgodności przez klienta