Chmura obliczeniowa przekształca biznes dostarczając usługi hostowane zapewniające znaczne korzyści pod względem kosztów, uwalniające kluczowe zasoby i promujące ciągłą innowacyjność. Podczas gdy sektor prywatny czerpie korzyści płynące z chmury obliczeniowej, agencje rządowe nie pozostają bezczynne. Faktycznie, administracja rozpoczęła dynamiczny ruch w kierunku przejścia w chmurę, podyktowany w dużej mierze tymi samymi czynnikami jak w przypadku prywatnych korporacji.

Informacje ogólne na temat rynku

Transformacja cyfrowa stanowi najwyższy priorytet biznesowy szefów departmentów IT w administracji. Przejście w chmurę daje możliwości kontynuowania tej transformacji. Efektywne dostarczanie usług i uzyskanie oszczędności to dwa główne priorytety wdrożenia chmury w administracji.

governm

Wyzwania biznesowe

Agencje rządowe stawiają czoła wyjątkowym wyzwaniom wraz z postępem transformacji cyfrowej.
Partner Challenges

Bezpieczeństwo i zgodność

Bezpieczeństwo danych ma wielkie znaczenie dla agencji rządowych, ponieważ ich zadaniem jest ochrona krytycznych danych obywateli oraz usług. Zaufanie administracji do możliwości dostarczanych przez chmurę w zakresie ochrony, szyfrowania, izolowania i uwierzytelniania danych wrażliwych ciągle rośnie.

Przestarzała technologia

Agencje rządowe stawiają czoła wyzwaniom związanym z przestarzałym sprzętem, przeciążeniem centrów danych oraz nieodpowiednią infrastrukturą. Chmura obliczeniowa, w tym rozwiązania SaaS, PaaS oraz IaaS dają możliwość wdrożenia nowych technologii bez kosztów oraz konieczności aktualizacji i wymiany istniejącego sprzętu i starszego oprogramowania.

Niewystarczające zasoby

Fala odejść na emeryturę oraz ograniczone nakłady na personel to czynniki, które znacznie utrudniają przyciągnięcie odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie IT. Korzystanie z usług w chmurze eliminuje konieczność zatrudnienia i utrzymywania własnego specjalisty i stanowi opłacalne i przyjazne dla budżetu rozwiązanie.

Dlaczego Ingram Micro Cloud?

Sprzedawcy wzbogacający (VAR) oraz dostawcy usług zarządzanych (MSP) mają możliwość wspierania rządowych departamentów ds. technologii informatycznych oferując bardziej otwarte, elastyczne, aktualne i bezpieczniejsze inicjatywy technologiczne. Stosując rozwiązania Ingram Micro Cloud, sprzedawcy VAR oraz dostawcy usług zarządzanych mogą odgrywać rolę katalizatorów w realizacji tych inicjatyw.

Partner Challenges

Ochrona przed cyberzagrożeniami

  • Zapewniaj obsługę kluczowych operacji poprzez dostęp do najlepszych na świecie usług w zakresie bezpieczeństwa na poziomie administracji publicznej

  • Generuj zysk dla przedsiębiorstwa dzięki dostarczaniu kluczowych rozwiązań w zakresie tworzenia kopii zapasowych i szyfrowania danych

  • Stań się godnym zaufania doradcą w zakresie bezpieczeństwa, na którego mogą liczyć klienci z sektora administracyjnego w zakresie ich potrzeb związanych z technologią chmury

Partner Challenges

Łatwe przejście do chmury

  • Szybkie dostarczanie setek usług w chmurze, opracowanych pod kątem wymagań stawianych przez klientów z sektora administracji publicznej

  • Przyśpiesz transformację klientów poprzez szybkie zaopatrzenie, brak konieczności aktualizowania oraz zmniejszenie zasobów infrastruktury IT

  • Dostarczenie wiedzy technicznej oraz wsparcie migracji w celu usprawnienia przejścia klientów z sektora administracji publicznej w chmurę

Partner Challenges

Eliminacja nakładów inwestycyjnych dzięki rozwiązaniom SaaS, IaaS oraz PaaS

  • Przekształcenie kosztów projektów IT z nieelastycznych nakładów inwestycyjnych na elastyczne i opłacalne wydatki operacyjne

  • Zmniejszenie kosztów pozyskania infrastruktury IT dzięki konsolidacji przestrzeni zajmowanej przez serwery poprzez przejście w chmurę i wirtualizację

  • Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez konsolidacje systemów IT, ograniczenie kosztów sprzętu oraz zużycia energii