Przewiduje się, że złożona roczna stopa wzrostu globalnego rynku XaaS (Wszystko jako usługa) osiągnie w roku 2020 poziom 38,22%. XaaS oferuje korzyści dla biznesu w każdej branży, mając na celu wykorzystanie połączonych technolgii cyfrowych do dostarczania (lub korzystania) pozornie nieograniczonego szeregu produktów, usług i doświadczeń.

Definicja XaaS

XaaS to esencja przetwarzania w chmurze. Termin ten odnosi się do coraz większej liczby usług i narzędzi dostarczanych za pomocą chmury oraz możliwości ich łączenia w pojedynczą usługę wirtualną.

Organizacje często decydują się na XaaS ponieważ model oferowania wszystkiego jako usługi pozwala ograniczyć koszty, uprościć proces wdrażania infrastruktury IT i sprawniej wykorzystywać technologię.

xaas

Zalety XaaS

Dla dostawców usług (SP), sprzedawców wzbogacających (VAR) oraz niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), XaaS oferuje niemalże nieograniczone możliwości korzystania z nowych źródeł dochodu, łącząc SaaS, IaaS, HwaaS oraz własne kluczowe usługi, a także IoT w jednej ofercie. Ingram Micro Cloud skupia to wszystko w jednym miejscu i ułatwia korzystanie.

Usługi zarządzane

Usługi zarządzane

Usługi zarządzane umożliwiają organizacjom outsourcing wszystkich obowiązków i funkcji serwisów IT, zapewniając usprawnienie operacji oraz redukcję kosztów.

 

  • Już teraz rozpocznij sprzedaż najlepszych w swojej kategorii produktów, bez opłat wejściowych oraz innych kosztów

  • Wyeliminuj czas instalacji i konfiguracji, aby skrócić proces wdrażania usług i szybciej czerpać korzyści z SaaS

  • Oferuj bezpłatny okres próbny, umożliwiając łatwe sprawdzenie koncepcji i odkrycie korzyści SaaS

HWaaS

HWaaS

Sprzedawaj swoje urządzenia oraz usługi HWaaS, wykorzystując kompleksową platformę handlową. W modelu HWaaS, dostawcy usług zarządzanych (MSP) wynajmują swój sprzęt i zapewniają jego utrzymanie i monitoring.

 

  • Sprzedawaj swoje urządzenia oraz usługi HWaaS, wykorzystując kompleksową platformę handlową

  • Łącz HwaaS z usługami zarządzanymi, rozliczając korzystanie z rozwiązania z użytkownikami końcowymi na jednej fakturze

  • Zwiększ przewidywalność wydatków zarówno dla partnerów sprzedaży pośredniej oraz użytkowników końcowych

IaaS

IoT as a Service

Internet rzeczy (IoT) to szybko rozwijająca się sieć urządzeń, aplikacji i technologii połączonych w ekosystemie partnerów, umożliwiająca wymianę i gromadzenie danych, a także dostarczanie usług.

 

  • Inwestycje firm w IoT wzrosną z 215 mld USD w 2015 roku do 832 mld USD w roku 2020, przy czym wydatki konsumentów w zakresie IoT wzrosną z 72 mld USD do 236 mld USD*

  • Zarabiaj na subskrypcyjnych rozwiązaniach IoT w urządzeniach, czujnikach, aplikacjach i usługach

  • Zyskaj możliwość konsolidacji i dostępu do danych w czasie rzeczywistych w różnych rozwiązanich, aby móc identyfikowac trendy, generować dochód i podejmować lepsze decyzje biznesowe

Źródło: „IDC’s Worldwide Internet of Things Taxonomy, 2015" oraz „Worldwide Internet of Things Forecast, 2015-2020", IDC, Maj 2015