Przy złożonej rocznej stopie wzrostu przekraczającej 18%, przewiduje się, że globalny rynek PaaS (platforma jako usługa) osiągnie wartość 7,5 miliarda dolarów do roku 2020. To rozwijający się, dochodowy rynek, przynoszący korzyści dla dostawców usług, sprzedawców VAR oraz firm telekomunikacyjnych kontynuujących proces transformacji cyfrowej.

Definicja PaaS

PaaS to kategoria chmury dostarczająca wszechstronne środowisko obliczeniowe, obejmujące sprzęt, system operacyjny, bazę danych oraz inne oprogramowanie niezbędne do uruchamiania aplikacji. Może ona obejmować również kompletne środowisko programistyczne.

PaaS umożliwia klientom wynajem serwerów zwirtualizowanych oraz korzystanie z usług powiązanych, służących do uruchamiania ich istniejących aplikacji lub opracowywania, programowania, testowania, wdrażania i hostingu nowych aplikacji, płacąc jedynie za zużyte zasoby.

paas

Korzyści rozwiązań PaaS

Sprzedawcy wzbogacający (VAR) oraz dostawcy usług zarządzanych (MSP) mogą zacząć wykorzystywać oferty PaaS dzięki relacjom, które firma Ingram Micro Cloud zbudowała z najlepszymi dostawcami rozwiązań PaaS.

Innovate faster while saving money

Wprowadzaj innowacyjne rozwiązania szybciej, oszczędzając środki

  • Upraszczaj i automatyzuj rozwiązania, unikając kosztownego budowania aplikacji od podstaw

  • Buduj, wdrażaj, udoskonalaj, adaptuj i zarządzaj aplikacjami szybciej wraz z upływem czasu

  • Zmniejsz koszty magazynowania na serwerach, a także koszty ogólne, ruchu w sieci, utrzymania i personelu obsługi dla użytkowników końcowych

Minimize operational complexity

Upraszczaj operacje i zarządzanie

  • Minimalizuj złożoność operacyjną wykorzystując platformy oparte na chmurze, aby automatyzować i konsolidować procesy oraz umożliwiać łatwą integrację za pomocą API

  • Dostarczaj bardziej jednolite i przewidywalne środowisko systemów operacyjnych oraz oprogramowania pośredniczącego stymulując i kontrolując automatyzację po stronie dostawców usług

  • Usprawniaj zarządzanie aplikacjami zachowując pełną kontrole i eliminując zadania związane z utrzymaniem ifrastruktury bazowej

Get the most up-to-date technology

Ulepszaj technologię i oferty

  • Zdobądź najnowszą technologię, zapewniającą szybsze ładowanie strony i maksymalizację czasu dostępności, a także oferującą lepszy i wygodniejszy interfejs użytkownika

  • Oferuj szeroki zakres aplikacji i twórz unikalne rozwiązania korzystając z wielu nisz rynkowych oferowanych przez dostawców usług PaaS

  • Upraszczaj i usprawniaj rozwiązania dla klientów końcowych, umożliwiając im płynne udostępniania danych pomiędzy aplikacjami