IaaS (Infrastruktura jako serwis) rozwija się szybciej niż jakikolwiek inny segment rynku usług w chmurze — pozostawiając w tyle zarówno SaaS jak i PaaS. Gartner przewiduje, że ten segment będzie rozwijał się jeszcze przez co najmniej 5 lat. Do roku 2020, światowy dochód IaaS ma przekroczyć 72 miliardy USD.

Definicja IaaS

IaaS (Infrastruktura jako serwis) to rodzaj chmury dostarczającej zwirtualizowane zasoby przez Internet.

W modelu IaaS, dostawcy usług w chmurze zapewniają hosting składników infrastruktury zwykle zlokalizowanej w lokalnym centrum danych, takich jak serwery, pamięć masowa oraz sprzęt networkingowy, a ponadto dostarczają warstwę zwirtualizowaną, umożliwiając użytkownikom skalowanie rozwiązania odpowiednio do potrzeb.

iaas

Zalety IaaS

IaaS oferuje możliwości dla sprzedawców wzbogacających (VAR), niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) oraz dostawców usług zarządzanych (MSP). Ingram Micro Cloud pomaga partnerom zarabiać na IaaS i dostarczyć korzyści płynące z tych rozwiązań ich klientom.

Oszczędność czasu i kosztów

Oszczędność czasu i kosztów

  • Oszczędź czas i nakłady poświęcone na zakup, zarządzanie i obsługę własnej infrastruktury, oferując ciągły dostęp do danych oraz najbardziej zaawansowanych aplikacji i technologii

  • Kupuj rozwiązania IaaS w oparciu o wykorzystanie, dostosowując skalę do potrzeb rozwoju, ograniczeń lub zmian sezonowych

  • Zwiększ poziom jakości usług dla użytkowników końcowych, bez konieczności oczekiwania na sprzęt, komponenty lub obsługę na miejscu, pozostawiając całą kluczową infrastrukturę w rękach ekspertów

Lepsza ochrona i niezawodność

Lepsza ochrona i niezawodność

  • Dzięki najlepszym środkom bezpieczeństwa zapewnianym przez dostawców IaaS, infrastruktura i dane klientów końcowych są chronione na wypadek potencjalnych naruszeń

  • Wzmacniaj infrastrukturę odzyskiwania danych, ograniczając koszty i ułatwiając zarządzanie

  • Zapewniaj większą niezawodność, bez przerw dla użytkowników końcowych, ponieważ rozwiązania IaaS mogą działać nawet w przypadku wyłączenia serwera

Możliwość poszerzenia i zróżnicowania oferty

Możliwość poszerzenia i zróżnicowania oferty

  • Wykorzystuj wstępnie zintegrowane opcje, m.in. Azure, AWS i inne, lub integruj swoje własne jako rozwiązania IaaS

  • Koncentruj czas i środki na rozwoju biznesowym zamiast na infrastrukturze IT i jej obsłudze i łatwo wprowadzaj infrastrukturę w nowych regionach

  • Zróżnicuj swoją działalność, wejdź na nowe rynki i zwiększaj dochody poprzez wprowadzenie wszechstronnych platform IaaS do swojej oferty