Sprzedawcy wzbogacający (VAR) dostrzegają rosnący popyt w zapytaniach o usługi w chmurze otrzymywanych od klientów. Wielu sprzedawców wzbogacających sprzedaje już ograniczoną liczbę usług w chmurze, jednak nie zdołali oni jeszcze przygotować swoich firm do roli głównych graczy na rynku usług w chmurze. To dobry czas, aby zabezpieczyć swoją pozycję na rynku usług w chmurze, aby budować powtarzalny przychód i unikać spadków dochodów.

Wspólne wyzwania dla partnerów

Jakie są obawy sprzedawców wzbogacających oraz zidentyfikowane wyzwania związane z przejściem na usługi w chmurze i model MRR?
Common Partner Challenges

Wstrzymany strumień dochodów i model kompensacji sprzedaży

Wraz z przejściem ze sprzedaży produktów opartych na stałej licencji na dostarczanie rozwiązań chmurowych w modelu usługowym, źródła dochodów mogą ulegać radykalnej zmianie. Źródło dochodów składa się z miesięcznych przychodów powtarzających (MRR) zamiast pojedynczych, większych transakcji.

Zbyt kosztowna realizacja transakcji o niższym wolumenie

Więcej transakcji jest związanych z modelem MRR. Rozliczenia dokonuje się w ujęciu miesięcznym, a nie pojedynczo dla każdej transakcji. Dla wielu firm, dodatkowy wolumen jest przeszkodą do uzyskania zwrotu inwestycji związanej z przejściem na model subskrypcyjny.

Brak wiedzy technicznej i możliwości

Sprzedawcy wzbogacający dbają o czas i nakłady inwestycyjne potrzebne do utrzymania poziomu wiedzy technicznej i możliwości w odniesieniu do nowych usług w chmurze, które są niezbędne, aby móc w pełni obsługiwać proces sprzedaży.

Dlaczego Ingram Micro Cloud?

Poprzez wybór odpowiedniego partnera dystrybucyjnego, sprzedawcy wzbogacający mogą z powodzeniem wprowadzić swój biznes w chmurę i stać się jedynym źródłem rozwiązań technologicznych poszukiwanych przez ich klientów.

Sprzedawcy wzbogacający mogą pogłębiać swoje relacje z klientami i oferować kompleksowe wsparcie z perspektywą stania się zaufanym doradcą biznesowym. Usprawnione i zautomatyzowane rozliczanie i fakturowanie umożliwia sprzedawcom skalowanie umożliwiające utrzymanie opłacalności, bez zwiększania kosztów ogólnych. Wykorzystując dostęp do sprawdzonych taktyk marketingu i sprzedaży, mogą oni utrzymać pewną pozycję na drodze ku cyfrowej transformacji.

Zyskaj dostęp do nieograniczonego ekosystemu najlepszych produktów

Zyskaj dostęp do nieograniczonego ekosystemu najlepszych produktów

  • Oferuj najlepsze usługi w chmurze bez konieczności ponoszenia nakładów kapitałowych związanych z budowaniem i utrzymaniem własnej infrastruktury

  • Korzystaj z ponad 200 usług w chmurze, takich jak XaaS, wykorzystując naszą technologię APS, a także SaaS, IaaS, HwaaS, własne podstawowe usługi oraz IoT

  • Oferuj kompleksową obsługę klienta ze sprawnym zaopatrzeniem, rozliczaniem, serwisowaniem i wsparciem

Wykorzystaj wszechstronną platformę handlową, dającą ogromne możliwości

Wykorzystaj wszechstronną platformę handlową, dającą ogromne możliwości

  • Rozwijaj zasięg kanału usług w chmurze uruchamiając platformę handlową, która rośnie z czasem umożliwiając zabezpieczenie kalkulacji przychodów i rozchodów

  • Dostosowuj skalę wykorzystując uproszczone rozliczanie i fakturowanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów ogólnych

  • Zwiększaj wartość biznesu poprzez skalowanie opłacalności i wychodzenie poza tradycyjne granice sprzedaży, aby dotrzeć do nowych segmentów klientów

Zdobądź doświadczenie w zakresie wejścia na rynek i uzyskaj dostęp do usług wsparcia

Zdobądź doświadczenie w zakresie wejścia na rynek i uzyskaj dostęp do usług wsparcia

  • Przyśpiesz rozwój swojej strategii wejścia na rynek wykorzystując wszechstronne programy dopasowane, aby szybko uruchomić wszystkie aspekty sprzedaży i pracować na sukces

  • Uruchamiaj kanały bezpośrednie i pośrednie poprzez rozbudowaną edukację rynkową i wykorzystując odpowiednie narzędzia

  • Utrzymaj więcej klientów i zapewnij wartość podczas całego okresu ich kontaktu z firmą wykorzystując możliwości up-sellingu i cross-sellingu i stosując najlepsze praktyki

Chris Dunning

„Współpraca z Ingram Micro Cloud umożliwia nam zwiększanie przychodów, a nasi klienci zyskują dostęp do wszystkich nowych technologii i płynących z nich korzyści. Firmę charakteryzuje wyjątkowy sposób przyszłościowego myślenia; przetwarzanie w chmurze stanowi podstawę ich działalności".

Chris Dunning, CEO, TechQuarters