Prakash Parikh

„Zdaliśmy sobie sprawę, że chmura obliczeniowa zmieni świat komputerów w sposób istotny i byliśmy zdeterminowani, aby raczej wykorzystać tę zmianę niż być biernym obserwatorem".

Prakash Parikh
COO (Dyrektor Operacyjny)

Firma SNP Technologies Inc. wypełnia lukę pomiędzy potrzebami biznesowymi swoich klientów a najnowszymi dostępnymi technologiami chmurowymi. Firma projektuje i buduje rozwiązania z wykorzystaniem platformy Microsoft Azure i zapewnia mozliwość odzyskiwania danych w przypadku awarii za pomocą funkcji odzyskiwania strony Azure, zaawansowanych rozwiązań w zakresie analizy danych, rozwiązan open-source, Cloud Productivity (Office 365), DevOps, funkcji mobilności (EMS) i bezpieczeństwa oraz usług zarządzanych Azure.

Przemysł
Technologie i usługi IT
Główna siedziba
Hamden, USA
Pracowników
11-50

Wyzwanie

Firma SNP Technologies dostrzegała nieograniczone możliwości chmury obliczeniowej, ale nie była w stanie znaleźć dystrybutora usług oferującego odpowiednio zróżnicowane rozwiązania. Ponadto, zarząd firmy obawiał się tego, że proces zarządzania subskrypcjami i licencjami, w przypadku obsługi wielu portali bazujących na chmurze, może stać się z czasem niezwykle pracochłonny.

Rozwiązanie

Ingram Micro Cloud Marketplace daje dostęp do wszystkich dostawców, z którymi firma chce współpracować i skupia w jednym portalu możliwość konfiguracji usług, zarządzania licencjami, raportowania, odbierania alertów i wprowadzania zmian.

Wyniki

  • 40% wzrost dochodów
  • Dostosowane pakiety usług w chmurze ułatwiają klientom zakup rozwiązań
  • Dostęp do wielu zweryfikowanych dostawców usług w chmurze
  • Zoptymalizowana certyfikacja przez Ingram Micro Cloud
  • Wzrost sprzedaży wynikający możliwości cross-sellingu