Carl Siva

„Współpraca z Kaizen oraz Ingram Micro umożliwiła firmie Cadence konsolidację usług zarządzanych oraz ograniczenie kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji inwestycji".

Carl Siva
Wiceprezes ds. IT

Firma Cadence umożliwia firmom z branży systemów elektronicznych oraz półprzewodników tworzenie innowacyjnych produktów końcowych, które zmieniają życie, pracę i zabawę. Strategia wdrażania projektów firmy Cadence pomaga klientom tworzyć zróżnicowane produkty - od chipów, poprzez płyty główne do całych systemów - w sektorze mobilnym, konsumenckim, centrów danych w chmurze, motoryzacyjnym, lotniczym, IoT, przemysłowym i innych.

Przemysł
Oprogramowanie komputerowe
Główna siedziba
San Jose, USA
Pracowników
5001-10000

Wyzwanie

Firma Cadence poszukiwała partnera, który pomógłby zoptymalizować strukturę kosztów chmury publicznej AWS i zapewnił możliwość zarządzania za pomocą jednego portalu, umożliwiając optymalizację kosztów pracy i nakładów na infrastrukturę IT, usprawniając raportowanie i stymulując wzrost.

Rozwiązanie

Ingram Micro zapewnia pojedynczy punkt dostępu do usług AWS i IaaS. Ingram Micro optymalizuje strukturę kosztów chmury publicznej i współpracuje z Cadence w zakresie możliwości planowania biznesowego.

Wyniki

  • Znaczne oszczędności kosztów w ramach oprogramowania, sprzętu i usług
  • Wydajniejsze comiesięczne zarządzanie usługami
  • Lepsze wyniki w zakresie poziomu usług
  • Sprawniejsze cotygodniowe raportowanie; silne partnerstwo biznesowe w zakresie nowych strategii chmurowych