Orchestrator usprawnia wdrażanie chmury dysponującej zautomatyzowanymi narzędziami upraszczającymi migrację, konsolidację i tworzenie obciążeń w chmurze prywatnej, publicznej, hybrydowej oraz środowiskach wielochmurowych. Zarządzaj potrzebami klientów w sposób szybki i wydajny, wykorzystując zautomatyzowane narzędzia i szablony, zapewniając bezproblemową obsługę, obejmującą zunifikowane rozliczanie i wsparcie.

 • Korzystaj z możliwości szybkiego wdrażania rozwiązań w zakresie infrastruktury dla klientów za pomocą jednej konsoli administracyjnej, wykorzystując funkcjonalność DevOps

 • Twórz nowe możliwości biznesowe i buduj silne relacje wspierając najlepszych w swojej klasie dostawców chmur publicznych i prywatnych

 • Zwiększ konkurencyjność dzięki katalogowi usług w zakresie aplikacji i obrazów, wraz z dostępem do usług IaaS posiadających wartość dodaną

Juan Manuel Moreno

„Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania jakie firma Ingram Micro Cloud włożyła w dostosowanie jej platformy do potrzeb operatorów telekomunikacyjnych oraz zapewnienie jej efektywności. Ich chęć do dostosowywania oferowanych rozwiązań do naszych wymagań, bez względu na złożoność, stanowi dla nas prawdziwą wartość".

Juan Manuel Moreno, Global Cloud Director, Telefonica
Speed and agility

Szybkość i elastyczność

 • Szybko wdrażaj aplikacje w chmurze wybranej przez klienta, wykorzystując wstępnie skonfigurowane schematy

 • Dostosowuj skalę rozwiązania za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, aby spełniać wymogi klientów

 • Zwiększaj elastyczność, aby dostosowywać się do zmieniających się wymagań klientów, wykorzystując szeroki katalog usług i technologii

Flexibility of choice

Elastyczność wyboru

 • Zapewniaj opcje natychmiastowego i elastycznego wdrażania, dopasowane do parametrów oraz wymogów SLA dotyczących obciążeń po stronie klientów

 • Wykorzystuj zautomatyzowane narzędzia i szablony do zarządzania jedną lub wieloma chmurami

 • Dostarczaj dodatkowe usługi IaaS jako usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania danych, usługi bezpieczeństwa oraz webowe

Operational efficiency

Wydajność operacyjna

 • Upraszczaj rutynowe zadania poprzez automatyzację procesu tworzenia i zarządzania aplikacjami w chmurze

 • Twórz własne szablony lub wybieraj z biblioteki wstępnie skonfigurowanych szablonów, aby umożliwić szybką migrację lub tworzenie obciążeń

 • Zarządzaj obciążeniami i zwiększ wydajność zarządzania i monitorowania wykorzystwania zasobów w wielu chmurach

 • Zapewnij klintom bezproblemowe korzystanie z oferowanych rozwiązań za pomocą zunifikowanego rozliczania usług, pojedynczego raportu zużycia oraz jednego punktu obsługi