Trh s cloudovými službami nadále roste více, než kdo předpokládal, ale nezávislí dodavatelé softwaru (ISV) se na tento rostoucí trh těžko dostávají. Rychlá digitální transformace cloudu vyžaduje, aby ISV našli nové způsoby, jak rychle a snadno propagovat, prodávat a nasazovat cloudová řešení.

Společné výzvy partnerů

Jaké jsou problémy, s nimiž se dnes ISV potýkají? Jaké existují u těchto výzev příležitosti a jak je mohou ISV nejlépe využít?
Partner Challenges

Omezené přímé a marketingové zdroje pro nové prodejní kanály

Pokud se ISV a SI zaměří na inovace, zbyde jim méně času na podporu řešení a budování správných distribučních kanálů nezbytných pro generování příjmů a získání podílu na trhu.

Změna příjmového modelu a související obtíže při fakturaci

Vzhledem k tomu, že se toto odvětví přesouvá od trvalých licencí k modelu předplatného, mohou příjmy projít radikální změnou. Zpracování měsíčního vyúčtování a fakturace spotřebovává již tak omezené zdroje.

Poskytování rutinní podpory uživatelům má negativní dopad na inovaci produktů

Přesouvání omezených zdrojů mimo vývoj za účelem poskytnutí základních podpůrných služeb ISV – schopnost neustále inovovat a uvádět nové výrobky a služby na trh.

Proč Ingram Micro Cloud?

Postavte se výzvám díky partnerství s Ingram Micro Cloud. Volbou správného distribučního partnera mohou ISV zajistit úspěšných přechod svého podniku do cloudu a dostat se na nové trhy.

Jako největší distributor technologií na světě spojuje společnost Ingram Micro přední poskytovatele cloudových služeb a ISV s globálními a místními trhy, aby generovala poptávku po nových řešeních, poskytovala automatizované cloudové služby a spravovala a podporovala uživatele v oblasti ISV.

Buďte ve světě vidět s tržně osvědčenou platformou

Buďte ve světě vidět s tržně osvědčenou platformou

  • Umístěte a propagujte produkty a služby prostřednictvím našich globálních kampaní a největší IT distribuční sítí na světě

  • Připojte se k našemu nekonečnému trhu a dosáhněte na 45 000+ VAR a MSP

  • Začněte s důvěrou prodávat za pomoci strategických prodejních nástrojů, marketingového obsahu, informací o zákaznících a služeb pro vstup na trh za účelem vybudování vašeho podnikání a získání podílu na nových trzích

Zaměřte se na inovaci a zanechte provozní detaily na Ingram Micro Cloud

Zaměřte se na inovaci a zanechte provozní detaily na Ingram Micro Cloud

  • Vyberte produkty světové třídy od těch jednoduchých až po ty plně přizpůsobitelné s automatickými objednávkami, fakturací, platbami, konfigurací, provisioningem, řízením a dalším

  • Využijte specializovaný tým, který vám umožní realizovat prodeje rychle a efektivně s osvědčenými partnerskými strategiemi pro vstup trh

  • Využijte naše zkušené odborníky pro podporu technických a obchodních potřeb zákazníků a koncových uživatelů

Využijte technologii APS ke škálování a zvětšení tržního dosahu

Využijte technologii APS ke škálování a zvětšení tržního dosahu

  • Zajistěte rychlý vývoj nových aplikací pro testování nových zákaznických segmentů a tržní připravenost před samotnou investicí

  • Rychle publikujte nové aplikace pomocí řízených pracovních postupů a procesů

  • Získejte přístup k samoobslužným nástrojům pomocí zjednodušených kroků, které umožňují snadnou integraci pomocí standardů APS

Tim Hannibal

„Naše partnerství s Ingram Micro je jedním z našich prvních a nejdelších obchodních vztahů. To, co jsme s nimi dosáhli, zvyšuje schopnost našich týmů obsluhovat zákazníky a vylepšovat řešení, která nabízíme.“

Tim Hannibal, Senior Vice President ve společnosti Cloud Services, Live Vault