Orchestrator zjednodušuje zavádění cloudu pomocí automatizovaných nástrojů, které zjednodušují migraci, konsolidaci a vytváření pracovních zátěží v soukromém, veřejném, hybridním a multimediálním prostředí. Rychlá a efektivní správa potřeb zákazníků, využívání automatizovaných nástrojů a šablon a bezproblémová uživatelská zkušenost, včetně jednotné fakturace a podpory.

 • Rychlé nasazení infrastrukturních řešení pro zákazníky s využitím jedné konzole pro správu s využitím funkce DevOps

 • Vytváření nových obchodních příležitostí a budování silných vztahů skrze podporu nejlepších poskytovatelů cloudových veřejných a soukromých zdrojů 

 • Zvyšování konkurenceschopnosti pomocí katalogu služeb aplikací a obrázků spolu s přístupem k službám IaaS s přidanou hodnotou

Juan Manuel Moreno

„Velmi nás zapůsobilo odhodlání Ingram Micro Cloud, které z její platformy učinilo relevantní a efektivní řešení pro operátory v oblasti telekomunikací. Její ochota přizpůsobit svá řešení našim požadavkům, i když jsou složitá, nám přinášejí skutečnou hodnotu.“

Juan Manuel Moreno, ředitel Global Cloud, Telefonica
Rychlost a reakceschopnost

Rychlost a reakceschopnost

 • Rychle nasaďte aplikací v klientem preferovaném cloudu prostřednictvím přednastavených šablon

 • Snadno škálujte dle požadavků klienta prostřednictvím automatizovaných nástrojů

 • Získejte pružnost přizpůsobovat se často se měnícím potřebám zákazníků prostřednictvím široké nabídky služeb a technologií

Flexibilita volby

Flexibilita volby

 • Poskytněte okamžité a pružné možnosti nasazení, specificky přizpůsobené náročnosti a SLA požadavkům klientově pracovnímu nasazení

 • Preferujte automatizované nástroje a šablony pro správu jednoho či více cloudových prostředí

 • Poskytujte dodatečné IaaS služby jako zálohování a obnova dat, služby zabezpečení a webové služby

Provozní efektivita

Provozní efektivita

 • Zjednodušte rutinní úkoly automatizací procesu vytváření a správy cloudových aplikací

 • Vytvářejte uživatelské šablony nebo si vyberte z knihovny přednastavených šablon pro rychlou migraci či tvorbu pracovních nasazení

 • Spravujte pracovní nasazení a efektivněji spravujte a monitorujte využití prostředků ve více cloudech

 • Poskytujte bezproblémový uživatelský zážitek prostřednictvím jednotného účtu pro všechny služby, jediné zprávy o jejich využití a jediným bodem podpory